Stadsbestuur weigert extra ondersteuning voor kwetsbare huurders

31 Maart 2021

Stadsbestuur weigert extra ondersteuning voor kwetsbare huurders

Kandidaat-huurders die al minstens vier jaar op een wachtlijst voor een sociale woning staan, kunnen in aanmerking komen voor een Vlaamse huurpremie. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat maar vier op tien mensen die recht hebben op de premie, effectief een aanvraag doen. Wellicht ligt dit cijfer in Ronse nog veel hoger.   In Ronse is er vandaag  een onaanvaardbaar lange wachtlijst voor een sociale woning! Het is wachten op de laatste cijfers van woonmaatschappij De Nieuwe Haard, maar in oktober 2020 werd al de kaap van 500 kandidaat-huurders gerond. Met alle aangekondigde renovatieprojecten, die tergend traag vorderen, zal deze wachtlijst nog jarenlang blijven aangroeien. Dit jaar gaan we waarschijnlijk naar een verdubbeling van het aantal kandidaat-huurders tegenover 2015. En ten laatste volgend jaar zullen er in Ronse minder sociale woningen zijn (een 700-tal) dan mensen op de wachtlijst.   Ons stadsbestuur staat erbij en kijkt ernaar!   Met Groen Ronse hebben we al herhaaldelijk gevraagd om maatregels te nemen. Zo zou het stadsbestuur meer huurwoningen van het Sociaal Verhuurkantoor kunnen toelaten –zij werken met privé eigenaars- of er toch tenminste voor zorgen dat kwetsbare huurders op de privémarkt, in afwachting van een sociale woning, hun rechten op bijkomende steun kunnen uitputten.   Daarom dienden we op de gemeenteraad van maandag 29 maart een voorstel in. In navolging van enkele andere steden en gemeentes vroegen we of de stad bij het Agentschap Wonen Vlaanderen de gegevens kan opvragen van Ronsenaars die recht hebben op een huurpremie, maar niet reageerden op de brief van Wonen Vlaanderen. Deze brief wordt eenmalig verstuuurd –uiteraard enkel in het Nederlands-, maar zeer veel kwetsbare huurders begrijpen niet goed wat ze moeten doen of negeren de brief. We vroegen aan de stad bijkomende initiatieven om deze mensen te contacteren en te begeleiden, zodat ze hun rechten kunnen uitputten.   In de organieke wet over de OCMW’s staat volgende interessante passage: “Het centrum (…) doet de stappen om aan de betrokkenen alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken.” Toch weigert het stadsbestuur ons voorstel goed te keuren. Schepen Vandevelde spreekt over het gevaar om ‘gefragmenteerde voorstellen’ goed te keuren en wil het armoedeplan afwachten.   Wij blijven pleiten voor een integraal armoedebeleid en betreuren deze politieke spelletjes op de kap van kwetsbare Ronsenaars.