Sanering Bruulpark wordt op lange baan geschoven

12 Mei 2024

Sanering Bruulpark wordt op lange baan geschoven

Nadat de milieuverenigingen afgelopen zomer bij 20 Ronsenaars alarmerend hoge PFAS-waardes in het bloed vaststelden, beloofde het stadsbestuur (CD&V en N-VA) alvast om het Bruulpark versneld te saneren.  Schepen Dutranoit beloofde in september om 'eerstdaags' aan de slag te gaan.  Ruim zes maanden later stelt Groen-raadslid Lech Schelfout vast dat er nog niets gebeurd is!  

Het Bruulpark is een drukke parkzone, vlakbij verschillende scholen. Met de regelmaat van de klok spelen er nog kinderen op de vervuilde gronden. Het stadsbestuur gaf in september toe dat de no-regret maatregels er moeilijk af te dwingen zijn en dat het Bruulpark versneld moest gesaneerd worden.

Groen raadslid Lech Schelfout: “het stadsbestuur beloofde om in samenwerking met het PCM (het provinciaal centrum voor milieuonderzoek) zelf bodemonderzoeken te laten uitvoeren en een uitvoeringsplan en haalbaarheidsstudie op te stellen. Ruim zes maanden later is er niets van dit alles in huis gekomen!”

 

Juridische steekspelletjes en uitvluchten

Op de laatste gemeenteraad verwees schepen Dutranoit naar de hogere politieke niveaus om een oplossing te vinden. Volgens Groen is het inderdaad noodzakelijk om met alle niveaus rond de tafel te zitten, al had de stad Ronse harder moeten aandringen bij minister Demir (N-VA) om haar beleid bij te sturen. Op 5 mei 2023 besliste de Vlaamse Regering immers eenzijdig om de provincie op te zadelen met de sanering van alle PFAS-vervuiling in Ronse, waarop deze laatste naar de Raad van State trok. Daardoor zitten we nu in een juridische patstelling die nog jaren kan aanslepen.

Het was dus zondermeer een goede zaak dat het stadsbestuur beloofde om zelf het heft in handen te nemen. Schelfout: “als ze echt begaan zijn met het milieu en de gezondheid van de Ronsenaars, moet het stadsbestuur - zoals beloofd - zelf stappen ondernemen. Een oplossing van hogerhand kan immers nog jaren op zich laten wachten.”

Volgens schepen Dutranoit zou er zogezegd geen Vlaams kader bestaan dat bepaalt vanaf welke graad van sanering de no-regret maatregels kunnen verdwijnen. Maar volgens informatie die Groen ontving van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) klopt deze uitleg helemaal niet.

Schelfout: “de stad en het PCM kunnen wel degelijk overgaan tot bijkomende bodemonderzoeken en een afgraving van vervuilde grond. Dat men ruim een half jaar niets heeft ondernomen om tot een sanering te komen, is totaal onverantwoord! Als puntje bij paaltje komt, vragen wij ons af of het milieu en de gezondheid van de Ronsenaars wel een prioriteit zijn voor dit stadsbestuur?"

 

Meer aandacht voor het milieu en de gezondheid van de Ronsenaars!

Op de laatste gemeenteraad zei Lech Schelfout dat hij tevreden is dat er vanaf 2025 eindelijk een grootschalig gratis bloedonderzoek komt voor alle Ronsenaars. “Uit de voorlopige testen van de milieuverenigingen bleek immers dat het PFAS-gehalte van sommige bloedstalen de norm voor schadelijke gezondheidseffecten tot 17 maal overschreed. Op Zwijndrecht na, hebben we in Ronse te kampen met de zwaarste PFAS-vervuiling in Vlaanderen! Het wordt hoog tijd dat ook onze stad meer aandacht krijgt van het beleid!"

Schelfout herhaalde dat vervuilers voor hun aansprakelijkheid moeten gesteld worden en dat de kosten voor de sanering niet zo maar aan de belastingbetaler mogen doorgerekend worden. “Aan het huidige tempo van de Vlaamse regering, gaat het nog jaren duren voor er kosten kunnen verhaald worden op vervuilers. Hoe langer er gewacht wordt, hoe hoger de factuur voor de belastingbetaler.”