Sociale huisvesting: Ronse zet deuren open voor discriminatie met nieuw reglement.

25 Mei 2019

Sociale huisvesting: Ronse zet deuren open voor discriminatie met nieuw reglement.

Sociale huisvesting: Ronse zet met nieuw reglement de deur open voor discriminatie Op de gemeenteraad van 24 mei stemde de meerderheid (CD&V en N-VA) voor de verstrenging van het lokaal toewijzingsreglement. Meer bepaald de voorwaarden die een ‘lokale binding’ moeten aantonen werden aangescherpt. Naast een aantal factoren zoals geen andere woning bezitten of een maximuminkomen, krijgen voortaan personen die in Ronse geboren zijn of hier tien jaar wonen voorrang. Volgens schepen Vandevelde is een verstrenging van het reglement nodig om ‘geen bijkomende armoede van buiten Ronse aan te trekken.’ Lech Schelfout, fractieleider Groen Ronse: “Deze verstrenging van het reglement is absoluut niet nodig. Alle huisvestingsactoren die actief zijn in Ronse hanteren nu al voorrangsregels voor personen die hier al minstens drie jaar wonen.” Ronse zou met dit reglement de strengste worden in Vlaanderen. “Op een moment dat veel sociale woningen in Ronse in een zeer slechte staat zijn of leeg staan en noodzakelijke renovaties maar uitblijven, is het onbegrijpelijk dat ons stadsbestuur zich bezig houdt met dergelijke futiliteiten.” De uitschieter zijn wat ons betreft de blokken op de Scheldekouter. Graffiti, vuiligheid, vandalisme, leegstand, slecht geïsoleerde appartementen, vocht, schimmel, etc … Mensen worden er ziek en kinderen hebben ademhalingsproblemen. Mensonwaardige omstandigheden voor een welvarend land als het onze. Ondertussen zijn de daken er al wel gerepareerd, maar de totaalrenovatie zelf –die voor begin 2019 werd aangekondigd- is nog maar eens uitgesteld.En dan zijn er ook nog de blokken aan de Stookt en de vele slechte en leegstaande woningen aan de Floréal (b.v. aan de Rode Mutslaan). Waarom besteedt ons stadsbestuur daar geen tijd aan? De Nieuwe Haard, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij in onze stad, is bijna volledig in handen van het stadsbestuur. Zij zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor deze malaise. Bovendien zitten CD&V en N-VA ook al jarenlang in de Vlaamse regering. Het is bedroevend dat ze er maar niet in slagen om bepaalde Ronsese sociale huisvestingsdossiers in een stroomversnelling te brengen. Voor het nieuwe zwembad of de Hoge Mote konden de partijbanden niet genoeg in de verf gezet worden. Het stadsbestuur mocht bovendien ook een gepeperde brief van Unia ontvangen. Het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding heeft ernstige bedenkingen bij dit nieuwe reglement. Unia waarschuwt voor overtredingen van federale en Vlaamse anti-discriminatiewetgeving. Een onderscheid op basis van nationaliteit is mogelijk ook strijdig met de Europese regelgeving rond het vrije verkeer van personen. “De impliciete boodschap die het stadsbestuur met dit voorstel verspreidt –waar men goed mee denkt te scoren aan de cafétoog zeg maar- is de volgende: we willen in Ronse geen armlastige bewoners en al zeker geen mensen met een kleurtje. Schepen Vandevelde is zich daar zeer bewust van. Sterker nog, het is volgens ons de enige reden waarom dit onzinnige voorstel gestemd werd.” “Deze verstrenging komt er enkel om N-VA een plezier te doen. Nu het Vlaams Belang niet meer opkwam in Ronse, heeft de N-VA een groot deel van hun extreemrechtse kiezers binnengehaald en die moeten blijkbaar ook zo nodig een snoepje krijgen. Wij begrijpen niet dat CD&V en burgemeester Dupont meestappen in dit verhaal. Hier zijn twee partijen bezig die schrik hebben voor extreemrechts in plaats van goed beleid te voeren.” Geen énkele Ronsenaar gaat hier beter van worden. Dit voorstel dient enkel om de aandacht af te leiden van de echte huisvestingsproblemen waar onze stad mee kampt. Klik hier voor het audiovisueel verslag. Klik hier voor het persverslag. Klik hier voor een tweede persartikel.