Opvangcentrum voor asielzoekers: tijd voor nuance

06 Oktober 2023

Opvangcentrum voor asielzoekers: tijd voor nuance

Onlangs werd duidelijk dat het voormalige zorghotel Prinsenhof in Ronse verhuurd wordt aan Fedasil, dat er op korte termijn 250 asielzoekers in wil onder brengen. Zowat alle lokale politici vielen over elkaar heen om deze ‘schandalige’ beslissing aan te klagen. Met Groen vragen we nuance!

Wir Schaffen das!

Niemand zegt dat het makkelijk wordt, maar wir schaffen das! Met Groen willen we duidelijk afstand nemen van de communicatie van ons stadsbestuur (CD&V en N-VA) Ronse is een warme, solidaire stad en wat wij allemaal deden voor de Oekraïense vluchtelingen, kunnen we ook doen voor deze mensen.

Met de opvang van 250 asielzoekers gaat de hemel niet op ons hoofd vallen! Dat er bij de komst van nieuwe opvangcentra enige ongerustheid ontstaat bij de lokale bevolking is perfect begrijpbaar. Maar bij andere opvangcentra bleek telkens dat deze ongerustheid na enige maanden wegebde. In dit soort dossiers hebben we nood aan politici die het hoofd koel houden, in plaats van olie op het vuur te gooien.

 

Draagkracht

Had men dit opvangcentrum beter elders geopend? Waarschijnlijk wel, al rest ons nu waarschijnlijk niet veel keuze. Groen is op nationaal -en trouwens ook op Europees - niveau altijd voorstander geweest van een verplicht spreidingsplan voor asielzoekers, dat ook rekening houdt met sociaaleconomische paramaters. We kunnen alleen maar vaststellen dat partijen die vandaag tegen de komst van dit centrum in Ronse zijn en -niet onterecht- vragen dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen’, dezelfde zijn die op nationaal niveau steeds tegen een spreidingsplan zijn.

 

Nog heel wat vraagtekens

Een opvangcentrum hoeft geen negatieve ervaring te zijn als er goed wordt samengewerkt met buurtorganisaties, het stadsbestuur, sociale partners, scholen, zorgverstrekkers, etc. Nu lijkt het er inderdaad sterk op dat we ‘in snelheid gepakt zijn’ en dat is zeer jammer. Ook met Groen pleiten we voor bijkomend overleg met Fedasil. Ook al staat men daar onder druk om bijkomende opvangplaatsen te voorzien, dan nog had men sneller in overleg moeten gaan.

Verder stellen we ons met Groen ook de vraag of de 76 kamers van het voormalige zorghotel wel voorzien zijn om 250 mensen te ontvangen? Zeker is wel dat ons stadsbestuur in de toekomst beter zal moeten nadenken over samenwerkingen met commerciële zorgpartners. Het was al langer geweten dat het zorghotel haar erkenning was verloren en toch bleef ons stadsbestuur er crisisbedden betalen.

Hoeveel gezinnen met kinderen zullen er precies worden opgevangen? Over welke leeftijden spreken we? Hoe zal de toeleiding naar onderwijs precies verlopen? Hoe gaat men op zo’n korte termijn gekwalificeerd personeel vinden -liefst toch ook begeleiders met enige ervaring-? Zullen er ook asielzoekers met bepaalde medische problematieken worden opgevangen? Waar en hoe zullen deze mensen Nederlands kunnen leren? Hoe kunnen we hen succesvol toeleiden naar een job? Etc. Er zijn nog heel wat vragen.

 

Een commissie

Groen wil meer antwoorden van Fedasil. Daarom willen we zo snel mogelijk een gemeenteraadscommissie bijeen roepen, waar iedereen aan tafel zit. Naast Fedasil, willen we ook in gesprek gaan met het Rode Kruis, Het Agentschap Integratie en Inburgering , VDAB en de onderwijspartners.