Minder geld voor onderwijsopbouwwerk leidt tot minder dienstverlening en meer kinderarmoede

15 September 2023

Minder geld voor onderwijsopbouwwerk leidt tot minder dienstverlening en meer kinderarmoede

In alle stilte heeft het stadsbestuur van Ronse (CD&V en N-VA) besloten om de middelen voor het onderwijsopbouwwerk van Saamo te halveren. Zo zal er voortaan minder begeleiding voor kwetsbare leerlingen en hun ouders overblijven, wat alleen een negatief effect heeft op kinderarmoede. Deze beslissing staat haaks op de ambities van het armoedeplan. Het stadsbestuur kiest voor een 'verdeel en heers' strategie, waarbij men het middenveld viseert in plaats van een degelijk en efficiënt sociaal beleid uit te rollen.

Op de gemeenteraad van 4 september 2023 betreurde gemeenteraadslid Youssef Elidrissi de aangekondigde besparingen op het onderwijsopbouwwerk van Saamo. In Ronse zijn er in totaal zes onderwijsopbouwwerkers actief (4VTE). Eind dit jaar zal het stadsbestuur (CD&V en N-VA) de middelen voor het onderwijsopbouwwerk met bijna de helft verminderen -van €270.000 naar €150.600- waardoor Saamo mogelijk de helft van haar onderwijsopbouwwerkers zal moeten ontslaan.

 

Ervaren opbouwwerkers moeten plaats ruimen. Stadsbestuur maakt bedenkelijke keuzes.

Deze opbouwwerkers hebben een ruime ervaring in Ronse en uit elke evaluatie bleek ook dat ze goed werk leveren. Ze ondersteunen scholen in het werken met kwetsbare ouders, bieden extra oefenkansen voor kinderen (bv een actieve rol in de Zomerschool), organiseren regelmatig vormingen voor leerkrachten, begeleiden mee de overgang van de kinderopvang naar de kleuterschool, etc…

Het stadsbestuur zou nu enkele taken zelf in de hand willen nemen en wil ondermeer een halftijdse onderwijscoördinator aanstellen. Maar of die coördinator er deze legislatuur nog komt, is maar zeer de vraag. Ook het voorschools traject wordt verdergezet, maar men wil de opdracht opnieuw uitschrijven. Voor huiswerkbegeleiding wil de stad de scholen rechtstreeks met €30.000 betoelagen.

 

Minder geld voor hetzelfde werk?

Youssef Elidrissi: “Hoewel men in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een brede inzet van het onderwijsopbouwwerk verwacht op scholen met veel kwetsbare leerlingen -en dat gaat in Ronse over zowat alle basisscholen-, moet Saamo dit wel doen met de helft van de middelen. Dat kan natuurlijk niet.”

Volgens het Groen-gemeenteraadslid worden er ook bedenkelijke inhoudelijke keuzes gemaakt: “Waarom zou je het voorschools traject niet bij Saamo laten? Dat is nochtans een gerespecteerde partner met jarenlange ervaring in Ronse. Ook de blanco cheque aan scholen om te voorzien in extra huiswerkbegeleiding is ongezien. En wij begrijpen ook niet hoe ons stadsbestuur denkt de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken door het onderwijsopbouwwerk in het secundair onderwijs te schrappen.”

 

Een peperdure evaluatie, waar men zich vervolgens niets van aantrekt

De stad liet door een externe organisatie een dure evaluatie (€30.000) van het onderwijsopbouwwerk uitvoeren. Maar deze evaluatie biedt echter helemaal geen grond om de middelen voor Saamo zo drastisch in te perken. Het is dan ook heel vreemd dat van de vier scenario’s die het stadsbestuur aan Saamo voorstelde, er in het beste geval altijd werd uitgegaan van een halvering van de middelen van Saamo.

 

Sociaal middenveld wordt doelbewust geviseerd

Elidrissi: “dit sterkt ons in de overtuiging dat het stadsbestuur sowieso wilde besparen op Saamo, ongeacht de resultaten van de evaluatie. Voor ons kan deze besparing niet los gezien worden van de besparingen die reeds het buurtopbouwwerk van Saamo troffen, de verhuisdienst Kompanie van de Vrolijke Kring, de taalconversatiegroep Babbelonië, etc… Dit stadsbestuur voert blijkbaar liever oorlogjes met het middenveld, in plaats van een efficiënt sociaal beleid uit te rollen. Kwetsbare Ronsenaars en hun kinderen zijn weeral de pineut. Deze beslissing zal enkel leiden tot minder dienstverlening en zal er op termijn alleen voor zorgen dat de kinderarmoede in onze stad stijgt. Het armoedebeleidsplan dat met zo veel toeters en bellen werd aangekondigd aan het begin van deze legislatuur, blijkt een luchtkasteel te zijn.”