Open brief Groen Ronse naar aanleiding van een zoveelste oeverloos debat over faciliteiten

03 December 2017

Open brief Groen Ronse naar aanleiding van een zoveelste oeverloos debat over faciliteiten

  Beste, Cher, Jij die op Facebook zowat elke week van wal steekt tegen de faciliteiten en de 'achterstelling' van Ronse. Jij die Groen Ronse in de ban sloeg omdat we ocharme één artikel in ons krantje in het Frans schreven. Jij die het blijkbaar nodig vond om op de gemeenteraad anderhalf uur te discussiëren over gescheiden loketten voor Franstaligen. Deze brief is voor jou! Al decennialang weergalmt jouw zelfde mantra: door de faciliteiten spreidt Ronse een bedje voor (arme) Franstalige inwoners en zíj veroorzaken hier alle miserie. Door de faciliteiten is Ronse achtergesteld gebleven. Sorry, maar de naald van de platenspeler prikt bijna door het vinyl, zo grijs gedraaid is jouw plaatje! Wat heeft jouw geweeklaag al wezenlijk positief veranderd in Ronse? Waar zijn de Franstaligen die jubelend naar de Nederlandse les trekken na al jouw gelamenteer? Waar zijn de drommen tweeverdieners die zich in Ronse komen vestigen, aangetrokken door jouw geklaag? Waar zijn de hordes toeristen die onze prachtige Vlaamse Ardennen willen ontdekken, geboeid dat ze zijn door jouw gemekker. Waar zijn de lange rijen ondernemers die in Ronse een zaak komen starten, zo tuk dat ze zijn op jouw gekanker? Waar zijn ze? Jij weet maar al te goed dat er geen enkele politieke partij durft te raken aan het politiek mijnenveld van de faciliteiten. Nu Bart De Wever zelve onlangs te kennen gaf dat er wat hem betreft deze legislatuur geen artikels van de grondwet voor herziening vatbaar worden verklaard, werd nogmaals bevestigd dat de N-VA het pluche van de zetels in de Wetstraat belangrijker vindt dan idealen. Het geblaat over de faciliteiten zal niet veel wol opleveren. Een motie in de gemeenteraad en een schone brief van onze burgemeester zijn er voor de schone schijn. En ook dat weet je maar al te goed. Waarom blijf je dan toch maar doordrammen? Wat probeer je ermee te bereiken? Problemen zijn er in Ronse. Maar laten we het aub over échte problemen hebben die er vandaag anno 2017 toe doen! Werkloosheidscijfers die al jaren rond de 12% zweven ?zowat het dubbele van de rest van de provincie-, kansarmoedecijfers die de laatste jaren enkel in stijgende lijn gaan: één of vijf Ronsenaars leeft ondertussen in kansarmoede (!) ?dit is dan weer het hoogste cijfer van onze provincie, toch iets waar we het beste in zijn?- te weinig kwalitatieve betaalbare woningen, nauwelijks openbaar vervoer na 20u 's avonds, razende auto's en vrachtwagens die normaal leven ?laat staan fietsen- in sommige straten onmogelijk maken, te veel jongeren die nooit een secundair diploma halen, structurele leegstand in de handelskern, etc? Is daar al ooit anderhalf uur over gediscussieerd in de gemeenteraad? Hoog tijd om samen oplossingen te zoeken! Het is zeker niet allemaal kommer en kwel in Ronse. Iedereen is het er over eens dat er in onze prachtige stad de laatste tijd al verschillende stappen vooruit zijn gezet. Maar het kan nog veel beter! Met Groen zijn we er rotsvast van overtuigd dat Ronse het in zich heeft om een magneet te worden voor toeristen, creatieve ondernemers, kunstenaars, nieuwe inwoners, etc? Maar dan zullen we een sterk verhaal moeten vertellen, en vooral ook een ander verhaal! Een inclusief verhaal, geschreven voor en door álle Ronsenaars, ongeacht hun inkomen, taal of roots. ?ter info: één op vijf Ronsenaars heeft ouders die buiten Europa zijn geboren en 43% van alle leerlingen in onze basisscholen spreekt thuis geen Nederlands- Laten we van onze diversiteit een sterk merk maken! Dat zal niet makkelijk zijn, maar het kan. Sterker nog, het moét! Kijk bijvoorbeeld naar Mechelen. Wat enkele decennia geleden nog een grauwe stad was, is nu een toonbeeld van inclusie, innovatie, doordachte mobiliteitsoplossingen en een duidelijke visie op lokale economie. Wat kan in een grote stad als Mechelen, moet in Ronse toch ook haalbaar zijn? En om nog één keer terug te komen op de o zo belangrijke kennis van het Nederlands. Taal is een middel, geen doel! Bij de bakker, de Delhaize of bij Kind & Gezin, begrijpen we elkaar toch ook? Nederlands is belangrijk om werk te vinden, maar ook zonder Nederlands klapt de werkloosheidsval niet direct dicht. Op sommige bouwwerven in Ronse spreekt er haast niemand een woord Nederlands. Idem voor vele poetshulpen, frezers, bezetters, loodgieters, dakbedekkers, elektriciens, etc? In de regio Kortrijk-Waregem malen ze echt niet om Franstalige werknemers. Ideetje: waarom niet met verschillende partners een soort van shuttledienst organiseren om werkzoekende Ronsenaars tot in de West-Vlaamse KMO-zones te krijgen? En ook voor al het overige is enkel politieke wil, visie en daadkracht nodig: maak van onderwijs een prioriteit en voorzie adequate ondersteuning zodat onze scholen op een vooruitstrevende manier aan de slag kunnen met de toegenomen diversiteit in de klas, organiseer meer Nederlandse lessen voor volwassenen ?ook op hogere niveaus-, organiseer culturele activiteiten die gericht zijn op alle Ronsenaars, zorg voor meer diversiteit onder het stadspersoneel, ondersteun bedrijven en organisaties die een modern taalbeleid willen voeren, schaf de archaïsche taaltesten bij aanwervingsexamens van de stad Ronse af en voorzie bijscholing Nederlands of Frans na de aanwerving. En ja, zelfs een fusie met een naburige gemeente is mogelijk zonder de grondwet aan te passen! Laten we samen een toekomstgericht verhaal schrijven! Samen maken we van Ronse een voorbeeld van duurzame mobiliteit, creatieve ondernemingsvormen, performante scholen, innovatieve woonvormen, een korte keten economie, lokale voedselproductie, lokale groene energieproductie, etc? Van heinde en verre zullen ze komen kijken naar het Berlijn van de Vlaamse Ardennen. En de faciliteiten, wie maalt daar nu om? Cordialement, met vriendelijke groeten, Groen Ronse