Na hoge PFAS-waarden in bloedstalen uit Ronse, pleit Groen voor een snelle en adequate aanpak!

17 Augustus 2023

Na hoge PFAS-waarden in bloedstalen uit Ronse, pleit Groen voor een snelle en adequate aanpak!

Met Groen Ronse zijn we zeer ongerust over de resultaten van de bloedonderzoeken die de milieuverenigingen hebben laten uitvoeren. Omdat de aangetroffen waardes in Ronse veel hoger zijn dan elders, vragen we dat er nu eindelijk maatregels komen om de volksgezondheid beter te beschermen en om versneld over te gaan tot sanering.

In verschillende regio’s werden in totaal 140 bloedstalen onderzocht. Het gaat dan over mensen die in de buurt wonen van afvalstorten, luchthavens en verbrandingsovens, waar eerder ook al PFAS werd aangetroffen in de bodem en het grondwater. In Ronse werden er bloedstalen afgenomen van een 20-tal inwoners die in de buurt van Molenbeek wonen. 

Daarnaast werden via de algemene centrale van het ABVV ook een tiental arbeiders bij Utexbel en Associated Weavers getest. De waardes van de arbeiders komen zelden boven de 20 ng/ml en liggen dus gevoelig lager. Professor De Boer wijst er wel op dat een aantal stoffen (bv permetrine) nog niet onderzocht werden en dat arbeiders mogelijk ook worden blootgesteld aan nieuwe groepen (korte keten) PFAS.

In Ronse is er maar één staal die onder de ‘veilige’ norm (6,9 ng/ml) van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) blijft. Van alle 140 bloedstalen uit de verschillende regio’s waren er 11 stalen met extreme waardes boven 100 ng/ml, waarvan er maar één niet uit Ronse kwam. 

Het onderzoek naar de effecten op de volksgezondheid evolueert permanent. Professor De Boer benadrukte nogmaals dat er internationale eensgezindheid bestaat dat PFAS een sterk nadelig effect heeft op de immuniteit. Er zijn ook effecten op de cholestrol, nadelige effecten op de schildklieren en PFAS is ook -zei het niet accuut- kankerverwekkend. De hoogst gemeten waarde in Ronse is 351 ng/ml, ruim 15 keer de waarde die volgens de Duitse Humane Biomonitoring Commissie ‘een verhoogde kans op nadelige gezondheidseffecten’ geeft. 

 

 

Wat Nu?

Op 5 mei besliste de Vlaamse regering om de provincie Oost-Vlaanderen te verplichten tot het uitvoeren van een volledig waterbodemonderzoek in en rond de Molenbeek. Als één van de enige plekken in Vlaanderen zou niet de Vlaamse overheid, maar wel de provincie verantwoordelijk gesteld worden om PFAS-vervuiling verder te onderzoeken. Alle stappen richting sanering zouden de verantwoordelijkheid zijn van de provincie. Begin augustus stapte de provincie echter naar de Raad van Staten tegen deze beslissing. Het gevolg is dat bijkomende bodemonderzoeken en een onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van vervuilers op de lange baan wordt geschoven. Voor Groen Ronse is dit onaanvaardbaar!

 

De drie eisen van Groen Ronse

1) Het Agentschap Zorg moet een grootschalig onderzoek opzetten om de effecten op de volksgezondheid te onderzoeken. Net zoals o.a. in Zwijndrecht, moeten alle Ronsenaars die dat wensen, hun bloed gratis kunnen laten onderzoeken!

 

2) Er moeten stappen genomen worden om vervuilde gronden versneld te saneren. De Vlaamse overheid, onder leiding van OVAM, moet samen met de stad Ronse en de provincie Oost-Vlaanderen een taskforce oprichten om alle benodigde onderzoeken af te werken en om vervuilers aansprakelijk te stellen.

 

3) In Ronse moet er, zowel in het Nederlands áls het Frans, veel duidelijker gecommuniceerd worden over de no-regret maatregels.