Groen Ronse communiceert voortaan deels in het Frans.

02 November 2017

Groen Ronse communiceert voortaan deels in het Frans.

Groen Ronse voerde in september actie voor een beter fietsbeleid in onze stad. Tijdens en na de actie kregen we veel vragen in het Frans. We merken al langer dat veel inwoners ons huis-aan-huisblad of onze flyers niet begrijpen. In ons krantje zullen we daarom voortaan verschillende artikels in het Frans schrijven, en ook tijdens evenementen zullen we teksten of informatie in het Frans vertalen. Lech Schelfout, voorzitter Groen Ronse: "Met Groen Ronse vinden we het belangrijk dat alle Ronsenaars betrokken worden bij de lokale politiek, ongeacht hun taal.  Daarom zullen we voortaan ook communiceren in het Frans."Ronse is een faciliteitengemeente, tot spijt van wie het benijdt. Ook wij vinden dat iedere Ronsenaar moeite moet doen om Nederlands te leren. Maar zorg dan ook voor voldoende lessen Nederlands, huiswerkbegeleiding voor kinderen, coaching Nederlands op de werkvloer, etc.Zorg ervoor dat iedere Ronsenaar zich hier thuis mag voelen en gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar afkomst of moedertaal!