Groen Ronse: “betrek de niet-Belgische Ronsenaars bij de lokale verkiezingen!”

19 Februari 2018

Groen Ronse: “betrek de niet-Belgische Ronsenaars bij de lokale verkiezingen!”

Op 14 oktober staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur.  Ronsenaars met een andere nationaliteit die al vijf jaar in België wonen, hebben het recht om te gaan stemmen.  Op een totaal van 26092 Ronsenaars heeft maar liefst 1979 een buitenlandse nationaliteit.  In 2018 zullen er ongeveer 20290 stemgerechtigde Ronsenaars zijn (17 jaar en ouder in 2017), waarvan 1579 niet-Belgen. [1] Buitenlanders worden echter niet automatisch opgeroepen en moeten zich voor 31 juli zelf gaan registreren. Voor velen is dit een stap te ver of ze zijn simpelweg niet op de hoogte. Over heel Vlaanderen brachten in 2006 nog 12% van de niet-EU inwoners hun stem uit, in 2012 was dit al gedaald tot net iets meer dan 10%. In heel België bracht in 2012 ook maar 20 procent van alle EU-burgers hun stem uit.

Lech Schelfout, voorzitter Groen Ronse: "Groen wil alle Ronsenaars betrekken bij het beleid. Daarom vragen wij het stadsbestuur om een promotiecampagne te starten om zoveel mogelijk Ronsenaars naar de stembus te krijgen."

Het stadsbestuur heeft verschillende opties om dit te doen: een artikel in het informatieblad van de stad, een advertentie in Rondom, via de website van de stad, een affichecampagne, flyers bij de dienst bevolking, etc?

Toch zal reclame alleen niet volstaan. "De stad kan samenwerken met diverse organisaties zoals  Samenlevingsopbouw, Lejo of moskeeverenigingen om geïnteresseerden actief te benaderen. Ook het inzetten van rolmodellen kan de motivatie versterken," klinkt het bij Groen.

"Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijke vorm van integratie. Veel Ronsenaars dreigen af te haken voor de verkiezingen. Wij rekenen op het stadsbestuur om een inspanning te doen," aldus nog de Groen voorzitter