Groen niet opgezet met de komst van een biomassaverbrandingsoven op Pontwest

03 Februari 2019

Groen niet opgezet met de komst van een biomassaverbrandingsoven op Pontwest

Er zijn concrete plannen om in Pontwest een biomassaverbrandingsoven te bouwen. Bedoeling zou zijn om ‘natuurlijke restproducten’ te verbranden om zo energie te leveren aan een warmtenet. Wij roepen het stadsbestuur op om deze aanvraag on hold te zetten, tot er meer duidelijkheid komt over een aantal zaken. Lech Schelfout, fractieleider van Groen in de gemeenteraad: “Het is niet omdat er ‘bio-’ staat in ‘biomassacentrale’ en er in de aanvraag kwistig gestrooid wordt met termen als ‘duurzaam’ en ‘CO2-neutraal’ dat Groen zo maar akkoord kan gaan met deze verbrandingsoven.” Ten eerste: wat gaat er precies verbrand worden in de oven? Dat staat helemaal niet duidelijk in het dossier. Biomassa is een containerbegrip dat vele ladingen dekt, van tuinafval tot oud papier. Er wordt in het dossier weliswaar benadrukt dat het vooral zou gaan om houtsnippers en houtafval, maar garanties dat er geen levende bomen zullen terecht komen in deze oven zijn er niet. Volgende opsomming van welk materiaal er in de installatie zal verbrand worden is echt niet serieus te noemen: zaagsel, schavelingen, onbehandeld houtafval, behandeld niet verontreinigd houtafval –hoe gaan ze dat controleren?- en biomassa. Ten tweede: wat is de plaats van herkomst van de biomassa? Hier staat niets over vermeld in het dossier. Gaat het inderdaad over restproducten van lokale houtzagerijen of gaat men houtsnippers invoeren uit de andere kant van de wereld? We zien dit meer en meer gebeuren voor de productie van houtpellets, dus de vraag is of lokale houtzagerijen eigenlijk nog wel voldoende restproductie hebben? Als er houtsnippers moeten ingevoerd worden vanuit de andere kant van de wereld, is er hoegenaamd geen sprake van een ‘CO2 neutraal proces’. Ten derde: hoe concreet zijn de plannen voor een warmtenet in Pontwest en is het verbranden van biomassa wel een duurzame manier om de bedrijven in Pontwest van warm water en verwarming te voorzien? Met Groen zijn we grote voorstander van warmtenetten, maar dan toch in de eerste plaats als er restwarmte is bij bestaande bedrijven. Hier gaat men een nieuwe warmtebron bij creëren–met de nodige uitstoot, niet enkel van CO2, maar ook van fijnstof en stikstofdioxiden -. Een windmolen en zelfs gedecentraliseerde zonneboilers, zonnepanelen en  gasinstallaties zijn mogelijk zelfs minder belastend voor het milieu. Dit moet eerst onderzocht worden. Ten vierde: hoeveel bijkomende vrachtwagens zijn er precies nodig om deze installatie draaiende te houden? De cijfers in het dossier zijn niet erg geloofwaardig. Men spreekt van ‘slechts’ één vrachtwagen elke twee tot drie weken, maar men wil wel tot 2,5 ton biomassa per dag verbranden. Erg geloofwaardig is dat niet. Ten vijfde: biedt deze oven een economische meerwaarde voor onze stad? Hét argument om Pontwest uit te breiden is altijd lokale werkgelegenheid geweest. Welnu, voor hoeveel werkgelegenheid gaat deze volautomatische verbrandingsoven juist zorgen? Dreigt Ronse hier niet enkel op te draaien voor de lasten? Samengevat: Groen roept het stadsbestuur en Solva op om deze plannen (nog) niet goed te keuren! Er moet eerst onderzocht worden of een warmtenet wel de meest duurzame optie is. En indien dit zo zou zijn, moeten deze plannen eerst concreet worden uitgewerkt, vooraleer er een verbrandingsoven kan goedgekeurd worden. Tot slot roepen we de stad ook op om open en transparant te communiceren over dit dossier. Dat men het blijkbaar niet nodig vond om dit dossier op de Gecoro (de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke ordening) te bespreken, is geen goed signaal.