Groen wil doordacht beleid voor panden in eigendom van de stad

20 Juni 2024

Groen wil doordacht beleid voor panden in eigendom van de stad

Raadslid Lech Schelfout (Groen) wacht al sinds november 2023 op een antwoord op zijn schriftelijke vragen over gronden en panden die in eigendom zijn van de stad Ronse. Hij wil weten welke woningen, gronden en landbouwgrond er precies in het bezit zijn van de stad en het OCMW en waar er momenteel geen activiteiten plaats vinden. Omdat verschillende aangekochte panden al jarenlang leeg staan en omdat het stadsbestuur (CD&V en N-VA) er maar niet in slaagt om hem een overzicht te bezorgen, vreest Schelfout dat de stad op een onzorgvuldige manier is omgesprongen met belastinggeld. De groenen willen dat de stad een duidelijk plan uitwerkt voor de gronden en panden die ze in portefeuille heeft.

Voorkooprecht

De stad Ronse maakt af en toe gebruik van haar ‘voorkooprecht’ als ze voor bepaalde panden opportuniteiten ziet of als er in bepaalde buurten mogelijkheden zijn om het straatbeeld te verfraaien. Groen Ronse is daar voorstander van en vindt dat de stad dit voorkooprecht zelfs vaker zou moeten inzetten. Maar dan wel graag op basis van een duidelijk plan! Nu blijven aangekochte panden vaak jarenlang leeg staan.

Schelfout “Al sinds november vraag ik aan het stadsbestuur een overzicht van alle gronden en panden die de laatste 25 jaar via het voorkooprecht werden aangekocht. Ik vind het onvoorstelbaar dat de administratie niet over een kant en klaar overzicht beschikt. Hoe kan je nu een gericht lokaal grond- en pandenbeleid voeren als je niet eens weet wat je bezit?”

 

Goed besteed belastinggeld?

Alleen al deze legislatuur (zie overzicht onder) werd er voor €660 000 aan vastgoed gekocht via het voorkooprecht. Concreet gaat over vier huizen in de Beekstraat, twee huizen in de Spinsterstraat en een gebouw in Politieke Gevangenenstraat. Van deze panden worden er twee verhuurd, de overige vijf staan leeg.

 

Gemeenteraad mei 2020

Beekstraat 17-23

€312 500

Gemeenteraad juni 2021

Spintserstraat 99

€72 500

Gemeenteraad juli 2021

Politieke gevangenenstraat 56

€180 000

Gemeenteraad oktober 2021

Spinsterstraat 93

€95 000

Totaal

7 panden

€660 000

 

Schelfout: “in de gemeenteraad van mei 2020 zei toenmalig burgemeester Dupont dat de vier huisjes in de Beekstraat werden aangekocht in het kader van stadsverfraaiing. Dat is allemaal prima, maar vier jaar later is er nog niets gebeurd en liggen deze woningen – één wordt nog verhuurd- er zeer onverzorgd bij. Over welke verfraaiing heeft men het dan?”

 

Lijst van leegstaand vastgoed wordt lang

Schelfout wacht nog altijd op het gevraagde overzicht, maar de lijst van leegstaand, tot zelfs verloederd, stedelijk patrimonium wordt volgens hem best lang: “de academie in de Zuidstraat, het voormalig Rijksarchief op de hoek van de Kasteelstraat en de Vanhovestraat, de voormalige Mazdagarage Vandergheynst in de Ferrantstraat, panden en magazijnen in de Priestersstraat, de achterkant van de site waar Woonzorgcentrum De Linde zich bevindt, etc.”

 

Geen loften, maar nuttige invulling

“Omdat zeer veel Ronsenaars geen betaalbare en kwalitatieve woning vinden en omdat ook de stad zelf voor de nodige budgettaire uitdagingen staat, verwacht ik van het stadsbestuur (CD&V en N-VA) meer daadkracht en creativiteit.”

Op sommige plaatsen kan het een goed idee zijn om woningen af te breken en meer groene oases in het stadscentrum te creëren. Daarnaast kan de stad ook samenwerken met de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen om meer betaalbare woningen te realiseren. Schelfout: “wij willen niet dat stedelijk patrimonium simpelweg verkocht wordt om er dure appartementen te bouwen. Door slimme gunningscriteria of het werken met erfpacht, kan de stad veel meer sturen. Als blijkt dat privépartners geen interesse hebben, zoals bij het voormalig rijksarchief duidelijk het geval is, moet de stad, eventueel in samenwerking met andere partners en organisaties, zélf een voorstel uitwerken. Niets doen en daardoor zelf verloedering en leegstand in de hand werken, kan toch niet de bedoeling zijn?”