Een PFAS-actieplan voor Ronse!

31 Augustus 2023

Een PFAS-actieplan voor Ronse!

Nadat in Ronse eerder al erg hoge PFAS- en BDE- (gebromeerde vlamvertragers) waardes werden aangetroffen in bodemstalen, blijkt nu ook uit bloedstalen die de milieuverenigingen verzameld hebben, dat nergens in Vlaanderen - op uitzondering van Zwijndrecht - de vervuiling door 'forever' chemicals zo erg is als in onze Hermesstad. Dat vraagt om een meer pro-actieve houding van ons stadsbestuur (CD&V en N-VA) Op de gemeenteraad van maandag 4 oktober doen me met Groen daarom enkele voorstellen om de aanpak te versnellen.

We roepen iedereen op om ons te komen steunen! De gemeenteraad gaat door in TIO3 op maandag 4 september, vanaf 19u

 

Voorstellen voor aanpak PFAS-problematiek

 

Bevoegdheid/rechtsgrond

 • Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1.
 • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, Artikel 3 §1.

 

Motivatie en relevante informatie:

 • 2019 en 2021: resultaten van de oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd op vraag van OVAM
 • Vanaf 2021: no-regret maatregels rond de Molenbeek
 • 2021-2023 : bevolkingsonderzoek, biomonitoringsonderzoek en gratis bloedonderzoeken voor inwoners van  Zwijndrecht (2021) en iedereen die in een straal van 5km rond 3M woont (2023) (o.a. Zwijndrecht, Antwerpen,…)
 • 25 april 2023: de brief van de stad Ronse gericht aan de provincie Oost-Vlaanderen
 • 5 mei 2023: de beslissing van de Vlaamse regering om de Provincie Oost-Vlaanderen, als waterbeheerder van de Molenbeek, te gelasten met een waterbodemonderzoek
 • 22 juni 2023: de brief van de Provincie Oost-Vlaanderen gericht aan de Vlaamse regering
 • 3 augustus 2023: beroep bij Raad van state door de Provincie Oost-Vlaanderen
 • 17 augustus 2023: extreem hoge PFAS waarden in bloedstalen uit Ronse (onderzoek milieuverenigingen)

 

Op voorstel van de Groen-fractie

 

Volgende voorstellen van besluit:

Art 1 Het stadsbestuur van Ronse erkent de ernst en de draagwijdte van de huidige vervuilingen (o.a. PFAS en BDE’s) en stelt, binnen haar mogelijkheden, alles in het werk om haar bevolking en het leefmilieu te beschermen.

 

Art 2 Het stadsbestuur van Ronse richt eerstdaags een schrijven aan de Vlaamse regering en minister van volksgezondheid Crevits, om haar met aandrang te vragen het Departement Zorg te gelasten met een -zo spoedig mogelijk uit te voeren- biomonitoringonderzoek in Ronse. Gratis bloedonderzoeken voor elke Ronsenaar die dit wenst, maken hier een essentieel onderdeel van uit.

 

Art 3 Het stadsbestuur van Ronse richt eerstdaags een schrijven aan de Vlaamse regering en minister van omgeving Demir, met de vraag om haar beslissing van 5 mei 2023 te herzien en om haar met aandrang te verzoeken om, samen met o.a. de provincie Oost-Vlaanderen, een gezamenlijke taskforce onder coördinatie van OVAM op te richten. Deze taskforce overziet volgende taken:

 • Het opstellen van een beschrijvend bodemonderzoek (opdracht geven aan potentiële vervuilers of ambtshalve door OVAM)
 • het volledig in kaart brengen van alle risico’s voor de volksgezondheid (zie eerder)
 • het bepalen van de saneringsaansprakelijkheid van potentiële vervuilers
 • het treffen van voorbereidingen voor de nodige saneringen

 

Art 4 In samenwerking met de OVAM organiseert het stadsbestuur van Ronse een nieuwe laagdrempelige, gerichte en desnoods aanklampende communicatiecampagne over de no-regret maatregels

 

Art 5 De stad Ronse gaat proactief in gesprek met o.a. de VVSG en andere door PFAS getroffen gemeentes, in de eerste plaats de Oost-Vlaamse, om tot een gezamenlijke aanpak te komen