Diversiteit en dialoog, meer woorden dan daden

28 Januari 2019

Diversiteit en dialoog, meer woorden dan daden

Tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019 voelde ons gemeenteraadslid Imane Mazouz Schepen Foulon aan de tand over de wil van deze meerderheid om een nieuwe toekomst te geven aan de diversiteitsraad of werkgroep diversiteit.   Hierover zei Imane ons het volgende. "In het nieuw bestuursakkoord lezen we dat de gemeente zich wil inzetten voor een warm en leefbaar Ronse waar het voor elke Ronsenaar goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en te ontspannen. Dit willen zij o.a. door in te zetten op betere dialoog met het oog op het versterken van de sociale cohesie. Maar nergens vond ik in hun bestuursakkoord een verwijzing over hoe zij die dialoog willen organiseren en wie zij erbij willen betrekken. We, Groenen, maken onszelf niet wijs dat een diverse samenleving vrij van uitdagingen is, integendeel. Volgens ons is er meer dan ooit nood aan een dialoog vertrekkend vanuit het respect voor de eigenheid en dynamiek van alle culturen. Het vorige bestuursakkoord was een stuk duidelijker, ze gingen voor de oprichting van een diversiteitsraad. Het werd uiteindelijk een werkgroep onder de welzijnsraad die amper functioneerde. Daarom moet deze meerderheid des te meer de moed hebben om transparant te werken aan een verbeterde versie. Eén waarvoor nieuwe mensen met expertise worden uitgenodigd om mee aan tafel na te denken over hoe we in Ronse dit samen wilen aanpakken. Wij vragen een raad of werkgroep die zich frequenter kan buigen over thema's die alle gemeenschappen aanbelangen. Want zoals de meerderheid schreef in hun bestuursakkoord: de kracht van het lokaal bestuur schuilt in de betrokkenheid van de burgers. Ik kijk uit naar hun plannen voor een betere dialoog."