"Voor het stadsbestuur van Ronse is betaalbaar wonen geen prioriteit"

18 Januari 2023

“Ronsenaars die nu op de wachtlijst staan en zich blauw betalen op de privé huurmarkt, kunnen pas na vier jaar in aanmerking komen voor een Vlaamse huurpremie. Net zoals het in veel andere steden en gemeentes (bv Gent, Leuven,…) al wordt toegepast, stellen we voor dat ook in Ronse mensen sneller aanspraak kunnen maken op een lokale huurpremie. Ook een lokaal meldpunt tegen discriminatie op de huurmarkt mét praktijktesten, is iets wat wij al langer vragen.”

Vandaag, maandag 17 oktober, is het Werelddag van het verzet tegen Armoede. Dit jaar is het thema ‘Recht op wonen’. Het Netwerk tegen Armoede schuift drie eisen naar voor: verhoog het bouwritme voor sociale woningen, ondersteun private verhuurders en stimuleer woonmaatschappijen om meer private appartementen in te huren - wat momenteel nog de rol is van het Sociaal Verhuurkantoor -. In Ronse vragen de lokale middenveldorganisaties en de mensen in armoede via dialoogtafels ook meer aandacht voor een huurpremie, een meldpunt tegen discriminatie op de huurmarkt, meer crisisopvangplaatsen en een noodkoopfonds. In een gezamenlijk persbericht laten ook Vooruit en Groen Ronse van zich horen.

Gunther Deriemaker en Lech Schelfout, fractieleiders van Vooruit en Groen Ronse: “We beseffen dat het vooral de Vlaamse overheid is die meer nieuwe sociale woningen moet realiseren, maar ook lokaal hebben we nood aan een ander beleid. In plaats van sociale huurders af te schilderen als profiteurs, zou ons stadsbestuur zich net duidelijk moeten uitspreken voor meer betaalbare woningen, zowel op de sociale als de private huurmarkt. De Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen moet meer mogelijkheden krijgen om nieuwe gronden aan te kopen en nieuwe projecten te realiseren.”

De renovatieprojecten op de Scheldekouter, de Stookt en de Floréal en de nieuwbouwprojecten aan de Van Wynghenestraat en de Oudestraat slepen veel te lang aan. “Op 10 jaar tijd is het aantal Ronsenaars dat wacht op een sociale woning ruim verdubbeld. De nieuwe sociale woningen die er nu bij komen compenseren nauwelijks de aangroei van de wachtlijst. Er is veel meer nodig!”

Om op korte termijn meer sociale woningen te voorzien, moet de stad beter samenwerken met het Sociaal Verhuurkantoor, dat private huurwoningen inhuurt. Lech Schelfout: “dit heeft een dubbel voordeel: doordat eigenaars kunnen genieten van extra premies en fiscale voordelen als ze woningen opwaarderen en onderverhuren aan het SVK, is dit een efficiënt wapen in de strijd voor een betere woningkwaliteit. Anderzijds kan de stad zonder grote investeringen iets doen aan de wachtlijsten. In een stad als Geraardsbergen zijn er de laatste 10 jaar ongeveer 120 extra SVK-woningen bij gekomen, in Ronse zo goed als 0.”

Gunther Deriemaker: “Ronsenaars die nu op de wachtlijst staan en zich blauw betalen op de privé huurmarkt, kunnen pas na vier jaar in aanmerking komen voor een Vlaamse huurpremie. Net zoals het in veel andere steden en gemeentes (bv Gent, Leuven,…) al wordt toegepast, stellen we voor dat ook in Ronse mensen sneller aanspraak kunnen maken op een lokale huurpremie. Ook een lokaal meldpunt tegen discriminatie op de huurmarkt mét praktijktesten, is iets wat wij al langer vragen.”

In Ronse zijn er ongeveer 30% huurwoningen, terwijl in grotere steden tot de helft van alle woningen bestemd zijn voor huur. Naast sociale huur, moet de stad daarom ook meer inspanningen leveren om de private huurmarkt aan te zwengelen. “We willen dat de stad actief in gesprek gaat met huiseigenaars, infosessies organiseert en voorziet in de nodige begeleiding op maat. In 2017 werden huiseigenaars voor het laatst samengeroepen door de stad. Ondanks de belofte om deze inspanning te herhalen, hebben we er nog niets van gemerkt.”

Meer begeleiding bij het aanvragen van premies en het doorlopen van energierenovatietrajecten is noodzakelijk in Ronse! Gunther Deriemaker: “Dit is niet enkel goed voor het klimaat, maar het zal op termijn ook zorgen voor lagere energiekosten, waardoor de koopkracht van de mensen toeneemt.” Lech Schelfout: “wij stelden in de gemeenteraad ook voor om hier een noodkoopfonds aan te koppelen, zodat ook financieel kwetsbare eigenaars hun huizen kunnen aanpassen. Hoewel deze oplossing al in verschillende gemeentes wordt toegepast, door talloze experten én minister Demir (N-VA) gesteund wordt, blijft ons stadsbestuur een noodkoopfonds weigeren. Onbegrijpelijk!”

“De vele dure nieuwbouwprojecten met één en tweeslaapkamerappartementen die nu overal in Ronse als paddenstoelen uit de grond schieten, sluiten niet aan op de noden van de Ronsenaars. Er moeten meer en striktere afspraken komen met bouwpromotoren. Wij stellen voor dat er in alle grote projecten een minimaal percentage van betaalbare of sociale woningen moet komen. En zeker als het gaat over gronden van de stad zelf, zoals bij de verkoop van het oud zwembad, zou er in de eerste plaats moeten ingezet worden op betaalbare gezinswoningen.”

De harde conclusie is dat het stadsbestuur van Ronse (CD&V en N-VA) haast op geen enkele van de eisen van de armoedeverenigingen ingaat. Bij Vooruit en Groen klinkt het dan ook eensgezind: “Ons stadsbestuur is niet begaan met betaalbaar wonen. De ruim 700 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning blijven in de koude staan. We vragen ons echt af wat onze burgemeester en de schepenen deze maandag aan de mensen kunnen vertellen?”