#zorg en welzijn

De stad houdt de touwtjes van het sociaal beleid in de hand, als regisseur én actor!

  • Er komt een armoedeplan over verschillende beleidsdomeinen heen (bv. wonen, mobiliteit, onderwijs, gezondheid, etc…) Dit armoedeplan is gebaseerd op concrete cijfers, er is voldoende monitoring en het doel is voldoende ambitieus. Tegen het einde van de komende legislatuur is er een aantoonbare verbetering van de armoede- en werkloosheidscijfers in Ronse!
  • Sociale diensten in Ronse zijn laagdrempelig en de dienstverlening is klantvriendelijk en kwalitatief. Ronsenaars krijgen er informatie en begeleiding op maat zodat ze van al hun sociale rechten kunnen genieten.
  • Een daling van het aantal leefloners is geen doelstelling voor het OCMW. Op zoek gaan naar een oplossing op maat om mensen zo goed mogelijk te begeleiden en waar mogelijk terug te activeren is dat wel.
  • De stad en het OCMW investeren in bijkomende noodwoningen. Vooral in de winter wordt er ook extra opvang voorzien voor daklozen. Ronse schuift zijn problemen niet af op andere steden en gemeentes!
  • In plaats van een privatisering van de zorgdiensten, die in alle opzichten nadelig is voor de Ronsenaars en het zorgpersoneel, houdt de stad de touwtjes van het lokaal zorgbeleid in de hand, als regisseur én actor. Ronse richt samen met omliggende gemeentes een publiek regionaal zorgbedrijf op. Er komen in Ronse moderne en betaalbare zorgdiensten waar gebruikers betrokken worden bij het beleid en waar er voldoende geïnvesteerd wordt in personeel.
  • De stad steunt actief de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Dit zal de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg in Ronse zeker ten goede komen!
  • De stad zet in op een laagdrempelige wijkgerichte zorg. Het aanbod van het lokaal dienstencentrum wordt uitgebreid (bv. gratis douches zonder reservatie en een sociaal wassalon) en wordt beter bekend gemaakt. Het lokaal dienstencentrum is goed bereikbaar.
  • In verschillende wijken komt er terug een buurthuis waar verschillende activiteiten en diensten worden gecombineerd (bv.vast aanbod lokaal dienstencentrum en zitdagen van het sociaal huis en de sociale huisvestingsmaatschappijen)
  • Senioren krijgen ondersteuning zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen: bijkomende steun voor mantelzorgers, promoten en ondersteunen van nieuwe woonvormen voor senioren (bv. intergenerationeel co-housen) en laagdrempelige en betaalbare thuisverpleging. 

 

Terug