#transparantie en inspraak

Groen wil een frisse wind laten waaien door de Ronsese politiek. We willen dat onze stad op een moderne manier wordt bestuurd en dat alle burgers meer bij het beleid betrokken worden. Dit kan zowel door het opwaarderen van de bestaande organen (bv. gemeenteraad, adviesraden,…) en het creëren van nieuwe vormen van participatie en inspraak.

 • Ronse krijgt een burgerbegroting: Ronsenaars kunnen via een participatief traject zelf beslissen over 10% van het werkingsbudget van de stad.
 • Elk jaar nodigt het gemeentebestuur inwoners uit op een event om een overzicht te geven van de zaken die gerealiseerd werden het voorbije jaar. Burgers en verenigingen krijgen op dat moment ook de kans om te laten weten wat hun prioriteiten zijn voor het volgende jaar. Het gemeentebestuur houdt hiermee rekening.
 • De gemeenteraad isterug het hart van de politieke discussie. De zittingen van de gemeenteraad worden toegankelijk en aantrekkelijk voor burgers. (bv. agenda en verslag in klare eenvoudige taal, projectiescherm en beamer in de raadzaal, zittingen van de gemeenteraad streamen op internet, beginnen met de mondelinge vragenronde, later beginuur van de gemeenteraad, etc…)
 • Burgers kunnen makkelijk een vraag komen stellen in de gemeenteraad. Ze worden ook actief aangemoedigd om dit te doen. Op deze vragen volgt steeds een officieel antwoord.
 • De begroting en de uitgaven van de stad zijn geen publiek geheim. Er wordt dan ook regelmatig, duidelijk en open gecommuniceerd over de financiën van de stad, vooral wanneer het gaat over grote uitgaven.
 • De stad ondersteunt volop de ontwikkeling en werking van wijkcomités. Als deze een idee hebben om hun wijk te verbeteren krijgen zij begeleiding en budget om eenvoudige zaken te realiseren. (bv. buurtfeest, speelstraat, lentepoets,…)
 • Bij belangrijke beslissingen vraagt het stadsbestuur eerst advies aan de adviesraden van de stad, lokale experts en burgers en baseert haar beslissingen hierop. De adviesraden komen regelmatig samen en worden getrokken door een schepen of een betrokken ambtenaar. De stad laat ook steeds weten wat er met het advies gebeurt.
 • Bepaalde werkgroepen (bv. de diversiteitsraad en de mobiliteitsraad) krijgen de volwaardige status van adviesraad.
 • De stad biedt nieuwe inwoners een welkomstpakket aan. Eén keer per jaar nodigt de stad nieuwe inwoners uit op een receptie.
 • De stad neemt verdere stappen om de dienstverlening in Ronse verder te moderniseren en te digitaliseren. Er komt een app via dewelke burgers heel makkelijk een aangifte doen van o.a. sluikstorten of kunnen er technische mankementen worden gesignaleerd.
 • Naast een moderne digitale dienstverlening blijft er ook altijd een laagdrempelige fysieke dienstverlening met ruime openingsuren.

 

Terug