#wonen #groene ruimte

Elke Ronsenaar heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woning.

 • Er komt één centraal laagdrempelig woon- en energieloket waar Ronsenaars met vragen terecht kunnen. Ook andere organisaties zoals bv. de Huurdersbond of het Sociaal verhuurkantoor worden hier gevestigd. Het woonkantoor biedt extra ondersteuning aan mensen in een precaire woonsituatie. (bv. actief mee op zoek gaan naar een nieuwe woonst)
 • Er komt een aantoonbare kwaliteitsverhoging van het Ronsese woonpatrimonium! Naast de opwaardering van het centrum is het nu ook tijd om de aandacht te verschuiven naar de wijken! In sommige wijken –vooral Prinskouter, Scheldekouter, Stookt en Marijve, maar ook woningen langs de invalswegen- zal de stad samen met partners fors inzetten op nieuwbouw, renovaties en premies. De stad zet actief in op het opkopen, opknappen en verkopen van huizen die niet meer voldoen aan de huidige normen.
 • Ronse lanceert een rollend fonds, waarbij bepaalde bewoners een startkapitaal kunnen krijgen om hun huizen grondig te renoveren. Na verkoop vloeit de meerwaarde terug naar de gemeenschap. De stad zet haar schouders onder dit rollend fonds, vraagt bijkomende subsidies aan en gaat een samenwerking aan met sociale partners of een burgercoöperatie.
 • Het bestaand patrimonium sociale woningen wordt dringend gerenoveerd.  Daarnaast komen er, verspreid over heel de stad, nog bijkomende nieuwe sociale woningen. Via een convenant met projectontwikkelaars wordt in elk nieuwbouwproject minimum 10% aan sociale woningen voorzien. Er komt ook één inschrijvingsregister voor de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Voor de vele grote industriële percelen die de komende jaren in het centrum vrijkomen (o.a. Alsico, Eurabo,…) ontwikkelt de stad een innovatieve visie op wonen. Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn er de rode draad. Ontwikkelaars dienen rekening te houden met de visie van de stad, in plaats van omgekeerd.
 • Projectontwikkelaars moeten aantonen dat hun project in Ronse een stedenbouwkundige meerwaarde heeft. (bv. toegankelijk groen, een handige fiets- of wandeldoorsteek, voorstellen duurzame mobiliteit verankeren in bouwvoorschriften, etc…)
 • Ook kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen zijn belangrijk. Sociaal huren via privéeigenaars krijgt een stevig duwtje in de rug (bv. integratie sociaal verhuurkantoor in één woon- en energieloket). Er komt een kwaliteitstoets voor huurappartementen en de stad gaat via anonieme controles de strijd aan met discriminatie op de huurmarkt.
 • De stad zet actief haar schouders onder nieuwe woonvormen zoals co-housen, kangoeroe wonen en community land trusts (waarbij Ronsenaars eigenaar worden van een huis, maar de grond blijft eigendom van een trust of coöperatie, waardoor de aankoopprijs beperkt blijft).

 

Zowel binnen als buiten de stad ijveren we voor meer groene publieke ruimte! Vooral in het centrum van Ronse is er grote nood aan bijkomende groene ruimte.

 • Overal in het straatbeeld komen er meer bomen, groen, banken en kleine speeltuigen. Er komenbuurtparkjes met o.a. speeltuigen op maximum 150m van ieders voordeur. O.a. in de Stadstuin, recht tegenover het woon –zorgcentrum, komt er een grote ‘intergenerationele speeltuin’ met moderne speeltuigen, banken, een voetbalveldje en petanqueveldjes.
 • Er komt een duurzaam bomenbeheersplan. De stad inventariseert de bomen op openbaar terrein, bekijkt waar er bomen bij kunnen komen en verzorgt de bomen op een correcte manier. (bv.voldoende plaats voor wortels, dus niet meteen gazon of verharding rond bomen) De controle bij de aanvraag van kapvergunningen wordt veel strenger en de stad leeft zelf de reglementen correct na. (bv. melding bij Agentschap Natuur en Bos)
 • In plaats van gazons –intensief qua onderhoud en geen ecologische meerwaarde- kiest de stad voor haar plantsoenen voor wilde bloemen, struiken en inheemse planten.
 • De stad speelt een actieve en sturende rol in het openstellen en toegankelijk maken van wandelpaden. Het netwerk aan trage wegen wordt verder uitgebreid en in samenspraak met Natuur en Bos worden privéeigenaars aangespoord om doorgang voor wandelpade2n te verlenen(bv. achterkant Muziekbos en Hotond)
 • Omdat er in Ronse voldoende bestaande panden beschikbaar zijn, wordt er voor nieuwe projecten geen open ruimte meer aangesneden.