#mobiliteit

Mobiliteit is het verplaatsen van mensen, niet van auto’s! Groen gaat voor niets meer of niets minder dan een ommezwaai in het beleid! Ronse krijgt een veilig, gezond en gezellig  stadscentrum. In heel Ronse komen er veilige en comfortabele fietspaden én voetpaden. Zwakke weggebruikers worden de norm! We investeren in een betere bereikbaarheid van onze stad. Alle plannen en projecten steunen op cijfers en worden uitgewerkt door experts in duurzame mobiliteit.

 

Ronse fietsstad! Tegen 2024 slagen we erin om het aantal dagdagelijkse fietsers (schoolgaande jeugd, woon-werkverplaatsingen, shoppers,…) meer dan te verdubbelen! Dit doen we door fietsen veilig en aantrekkelijk te maken (bv. onveilige punten wegwerken en meer comfortabele fietsrekken plaatsen).  

 • De hele zone 30 in het centrum wordt de eerste ‘fietszone’ van België. Net zoals in een fietsstraat hebben fietsers er voorrang en mogen ze niet ingehaald worden. Auto’s mogen er ook maar maximum 30 km/u rijden.
 • Alle enkelrichtingsstraten zijn in twee richtingen toegankelijk voor fietsers, tenzij dit om veiligheidsredenen onmogelijk is. In dat geval worden er wel aanpassingen voorzien. Zo maken we, mits enkele kleine aanpassingen, de hele as Wijnstraat-F. Rooseveltplein – Abeelstraat – Stationsstraat in twee richtingen veilig toegankelijk voor fietsers.
 • Er komt een inhaalbeweging om gescheiden fietspaden te voorzien op alle straten waar 50km per uur of sneller kan gereden worden (bv. Ninovestraat- en steenweg, Elzelestraat- en steenweg, Zonnestraat, Kruisstraat, Ommegangstraat, Zandstraat,…)
 • Binnen en buiten het centrum komen er verschillende veilige, comfortabele en goed bewegwijzerde functionele fietsverbindingen.
 • Er komen vanuit Ronse fietssnelwegen in alle windrichtingen zodat ook iets langere verplaatsingen comfortabel met de fiets kunnen worden afgelegd (bv.een zo goed als vlakke fietsostrade langs de spoorweg richting Oudenaarde. Hiervoor komt er een extra tunnelkoker onder de Spichtenberg)
 • Aan het station in Ronse komt er een bemand ‘Mobipunt’ (met o.a. een ‘fietsbib’, een fietsherstelatelier –sociale tewerkstelling! - en blue bikes) waar kinderen en volwassenen goedkoop o.a. degelijke (elektrische) fietsen kunnen uitlenen.
 • De stad stapt naar bedrijven, scholen en organisaties toe om de fiets te promoten als dagdagelijks vervoersmiddel (bv. reclame maken voor de fietsvergoeding, bemiddelen voor het installeren van een douche en omkleedruimte, goedkoop bedrijfsfietsen laten leasen via het Mobipunt, etc…)
 • Het stadspersoneel en de politie doen ook zo veel mogelijk verplaatsingen met de (elektrische) fiets en worden hier ook toe aangemoedigd (bv. fiets via Mobipunt ter beschikking stellen)
 • De burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden geven zelf het goede voorbeeld door de fiets te nemen voor alle verplaatsingen binnen Ronse. 

 

Er komen oplossingen op korte termijn om het vele zware verkeer door het centrum te weren:

 • Met slimme camera’s houden we vrachtverkeer dat niet in Ronse moet zijn, uit onze stad. Dit kan aan de hand van nummerplaat- en hoogteherkenning. Hier wordt streng op gecontroleerd en onmiddellijk geverbaliseerd! (bv. directe inning bij buitenlandse chauffeurs)
 • Bij het begin en het einde van de schooltijd moeten ook vrachtwagens met bestemming Ronse een tijdje aan de kant. Hiervoor voorzien we speciale spitsstroken aan de rand van de stad.
 • Via een bedrijventerreinmanager worden transportgevoelige bedrijven aangespoord om vrachten te groeperen –eventueel zelfs tussen verschillende bedrijven- en zo weinig mogelijk vrachtverkeer door het centrum te sturen.
 • Voor een betere bereikbaarheid van onze stad trekken we de kaart van de toekomst en kijken we verder dan het lokale niveau. In plaats van miljoenen te investeren in meer beton en meer auto’s, krijgt Ronse een dubbele elektrische spoorverbinding richting Oudenaarde, met een directe trein naar Brussel.
 • Vrachten zullen vlot per spoor naar Ronse kunnen komen. (bv. flexibele overslag aan de Schelde in Oudenaarde en in Klein Frankrijk en Pont West, eventueel zelfs twee extra goederensporen tot daar doortrekken). Op termijn wordt alle zwaar vrachtverkeer door het centrum verboden.
 • Een mogelijke doortrekking van de N60 en het aanleggen van een ringweg moet eerst grondig onderzocht worden door experts in duurzame mobiliteit. Ook andere oplossingen (bv. meer vrachten per spoor) moeten onderzocht worden.Voor alle duidelijkheid: Groen is, als enige partij in Ronse, geen voorstander van het peperdure traject zoals het nu gepland werd, met sleuf en tunnel.
 • Veilige schoolomgevingen zijn een absolute prioriteit! In samenspraak met de scholen en de ouderverenigingen maken we verschillende ‘schoolstraten’ autovrij. (bv. de as Sint-Pietersnieuwstraat - Sint-Hermesstraat – Watermolenstraat) 
 • Openbare gebouwen en plekken die verhuurd worden aan verenigingen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor minder mobiele inwoners. (bv. aan de bibliotheek komt een ramp aan de inkom)
 • Er komt een voetgangerstoets bij elk nieuw aan te leggen voetpad. Bestaande voetpaden die niet toegankelijk zijn voor minder mobiele Ronsenaars worden aangepakt. Er komen afspraken met aannemers en nutsbedrijven om bij werken doorgang te verlenen aan zwakke weggebruikers.
 • Alle woonstraten, het gros van de bebouwde kom, worden zone 30. Deze zone vormt een logisch aaneengesloten geheel. 50 km/u wordt in de bebouwde kom een uitzondering.
 • Stad breidt het aantal woonerven –waar auto’s enkel mogen parkeren op bepaalde plekken, waar kinderen over de hele breedte van de straat mogen spelen en waar er enkel stapvoets verkeer is toegelaten- fiks uit. Deze woonerven, net zoals de zones 30, vormen een logisch aaneengesloten geheel.
 • Om de handelskern te doen heropleven zorgen we voor minder doorgaand verkeer. De centrale as Wijnstraat-Rooseveltplein-Abeelstraat-Stationsstraat wordt sowieso onderdeel van de fietszone. Verkeersfilters, die doorgaand autoverkeer weren, moeten onderzocht worden. Om een voorbeeld te stellen maken we de Peperstraat permanent autovrij (deze is nu al afgesloten tijdens de zaterdagmarkt en er is geen parkeergelegenheid in de straat)
 • De stad steunt, trekt en sensibiliseert tal van ‘nieuwe’ vormen van mobiliteit: elektrische fietsen, elektrische auto’s, deelauto’s, etc…
 • In samenwerking met bestaande websites en apps zoals Blabla Car gaat de stad actief carpoolen stimuleren. Op alle grote invalswegen komen er carpoolparkings.
 • Via Mobipunten (zie ook stukje over fietsen) worden verschillende vormen van duurzame mobiliteit slim met elkaar verweven. Op termijn komen er mobipunten in alle wijken (bv. combinatie van een bushalte, een fietsenrek, een fietspomp, een waterfonteintje en een broodautomaat)
 • Veel Ronsenaars zijn afhankelijk van het openbaar vervoer (bv. om werk te vinden) Goed en betaalbaar openbaar vervoer is daarom een essentieel onderdeel in de strijd tegen armoede! De stad gaat dan ook actief en assertief lobbyen voor meer treinen (twee extra avondtreinen in de week, één in het weekend en elk uur van de dag een trein op zondag) en meer bussen (diensten op zondag, bussen na 20u ’s avonds en meer logische verbindingen van, naar en binnen Ronse).
 • Om de snelheidslimiet in sommige straten af te dwingen (bv. Zuidstraat, Engelsenlaan, Zonnestraat,…) worden straten op een moderne manier ingericht –versmallingen, groene verkeerseilanden, veilige oversteekplaatsen,…- Daarnaast komen er ook bijkomende snelheidscontroles, vooral in de zone 30.