#milieu en klimaat

Als het van Groen afhangt wordt Ronse een modelvoorbeeld van duurzaamheid. Met een ambitieus klimaatbeleid zetten we ons vooraan in het peloton! Tegen 2030 haalt Ronse de ambities uit het burgemeestersconvenant –namelijk 40% minder CO² uitstoot tussen 2011 en 2030- met de vingers in de neus! Om dit te bereiken haalt de stad alles uit de kast om zoveel mogelijk particulieren, bedrijven en organisaties aan te moedigen om haar voorbeeld te volgen.

 • De stad herziet haar hele aankoopbeleid en investeert enkel nog in duurzame, lokale en eerlijke producten.
 • Lokaal geproduceerde producten krijgen een flinke duw in de rug (bv. boerenmarkt en professionele ondersteuning voor een jaarlijkse lokale kunst- en designbeurs)
 • De stad geeft het goede voorbeeld door haar eigen gebouwen te isoleren en te voorzien van groene stroom(opwekking).
 • De stad stelt een waterplan op om voorbereid te zijn op grote droogtes in de zomer. Naast premies voor waterputten bij nieuwbouw, komen er ook steunmaatregelen voor (collectieve) regenwaterputten bij bestaande gebouwen.
 • Alle panden van de stad krijgen groendaken en er komen ook subsidies voor particulieren. Via de bouwcode worden groendaken verplicht voor nieuwe gebouwen.
 • Ronse ontvouwt een ambitieus plan om al tegen 2025 de 25% minst geïsoleerde huizen in Ronse aan te pakken. (Zie plan ‘rollend fonds’ bij hoofdstuk Wonen) Dit heeft niet enkel een positief effect op de CO² uitstoot, maar het is ook belangrijk in de strijd tegen (energie)armoede.
 • Ronse wordt in Vlaanderen een toonaangevende stad op het gebied van groene energie en energiebesparing (bv. zonnepanelen, windmolens, zuinige ketels, zonneboilers, warmtepompen, energie neutrale gebouwen en huizen, etc…) De stad gaat burgers, bedrijven en scholen sterk aanmoedigen om zelf groene energie te produceren. Ronsenaars, Ronsese scholen en bedrijven nemen mee beslissingen (bv. inplanting van windmolens) en worden zelf mede-eigenaar. De stad gaat hiervoor nauw samenwerken met een groene energie coöperatieve. (bv. Stroomvloed of Ecopower)
 • De stad ‘ontdieselt’ haar volledige wagenpark, waarna er in fases volledig wordt overgegaan op elektrische voertuigen. De stad gaat bewoners en particulieren ook sterk sensibiliseren om mee te ontdieselen. Tegen 2030 rijden er in Ronse geen wagens meer op diesel!
 • Via een deelsysteem stelt de stad haar wagenpark buiten de uren ter beschikking aan de Ronsenaars.
 • Samen met een burgercoöperatieve ondersteunt de stad een materialenbank waar burgers zeer voordelig hoogwaardig materiaal kunnen ontlenen. (bv. ladders, boormachines, aanhangwagens,…)
 • De stad wordt een pionier op het vlak van circulaire economie: tegen het einde van de komende legislatuur wordt een maximaal aantal contracten voor de aankoop van materialen (bv. lampen, computers, kopieerapparaten,…) omgezet in contracten voor een bepaalde dienst (bv. licht, digitale diensten, kopiëren,…) Bedrijven worden zo verplicht om tegen een redelijke prijs degelijke materialen te voorzien, want zij blijven eigenaar en staan ook in voor het onderhoud.
 • Tweedehands kopen en producten herstellen (bv. via repair cafés, Kringwinkel, rommelmarkten,…) worden actief gepromoot.
 • Ronse streeft ernaar om de eerste plasticvrije stad van Vlaanderen te worden! De stad gaat lokale handelaars, supermarkten en marktkramers sensibiliseren om niet langer plastic zakjes aan te bieden. (bv. eindejaarsactie samen met handelaars waarbij mooie jutten ‘Ronse zakken’ worden verdeeld) Ook met de supermarkten worden gesprekken gevoerd om plastic verpakkingen te mijden.
 • De stad sluit een ‘feestencharter’ af met organisatoren van evenementen en deze worden sterk gemotiveerd om hun evenementen zo afvalvrij mogelijk te maken. Zo zal de stad ook herbruikbare bekers ter beschikking stellen en worden plastic wegwerpbekertjes verboden.
 • Ronse neemt een voortrekkersrol om de afvalberg te verkleinen. Het contract met de afvalintercommunale IVLA wordt heronderhandeld zodat afvalreductie beloond wordt.Gft-afval wordt zo veel mogelijk gescheiden van het restafval. Dit kan o.a. door bewoners aan te moedigen om zo veel mogelijk zelf te composteren (bv. terug invoeren van wijkgebonden composthuisjes die beheerd worden door vrijwilligers) of om kippen te houden (bv. jaarlijkse actie om kippen te kopen via lokale pluimveehouders) Ook het gebruik van herbruikbare pampers wordt meer gestimuleerd (bv. premies beter bekend maken, infoavonden organiseren en gratis gebruik van sociaal wassalon)
 • In sommige wijken komen er ‘vuilstraatjes’. Deze ondergrondse containers kunnen geopend worden met een pasje en vuilnis wordt automatisch gewogen. Hierdoor moeten Ronsenaars die klein behuisd zijn geen twee weken wachten op de vuilniswagen.
 • De stad maakt van de strijd tegen zwerfvuil een prioriteit!  Een nette stad is ieders verantwoordelijkheid, maar rondslingerend vuil trekt nieuw vuil aan. Naast een nieuwe campagne tegen zwerfvuil voert de stad daarom ook een nieuw veegplan in (bv. meer aandacht voor bepaalde wijken en ‘gevoelige’ plekken). Afval vermijden –bv. door het invoeren van statiegeld- komt op de eerste plaats, daarna wordt zwerfvuil ook aangepakt door voldoende vuilbakken op logische plaatsen te voorzien en tot slot wordt er ook heel gericht gecontroleerd en beboet door het inzetten van stadswachten (bv. hardleerse vervuilers die steevast restafval steken in openbare vuilbakken moeten beboet worden) Ook aangepaste alternatieve straffen kunnen een goede oplossing bieden.
 • Er komt één schepen voor klimaat, die een centrale rol speelt tussen verschillende beleidsdomeinen. Via inspraak en burgerparticipatie wordt iedereen betrokken bij het klimaatbeleid.