#diversiteit

Iedereen Ronsenaar! Ronse is een warme plek voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, taal, gender, fysieke conditie, leeftijd of inkomen. Een kleine stad met zo veel diversiteit is uniek in Vlaanderen! Onze diversiteit spelen we uit als een troef!

Goede scholen waar leerlingen uitgedaagd worden, maar met aandacht voor leerlingen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. -ook in het secundair onderwijs- (zie ook rol schoolopbouwwerk in hoofdstuk jeugd en onderwijs)

  • Op alle mogelijke manieren meer uitwisseling tussen Ronsenaars stimuleren (bv. speelstraten inrichten, uitwisseling tussen diverse verenigingen promoten, dialoog met en tussen verschillende geloofsgemeenschappen faciliteren, vrijwilligerswerk stimuleren, culturele evenementen en activiteiten richten op een divers publiek, rolmodellen onder de aandacht brengen, sportaanbod toegankelijk maken voor iedereen, etc…)
  • De stad neemt het voortouw door diversiteit als iets positief te benaderen en door van haar personeelsbestand een weerspiegeling van de bevolking te maken.
  • In samenwerking met onderzoekers komen er in Ronse praktijktesten om discriminatie op de arbeids- en woningmarkt op te sporen en te bestrijden. Er komt in Ronse ook een meldpunt discriminatie.

Nederlands is een bindmiddel, geen doel. Anderstaligen worden warm aangemoedigd om Nederlands te leren en hiervoor bestaat een waaier aan mogelijkheden. (bv. meer ondersteuning voor Nederlands op de werkvloer, meer conversatiegroepen, meer avondlessen,…).

Wat de faciliteiten betreft kiest de stad voor positieve, realistische en pragmatische oplossingen! Een tweetalige dienstverlening blijft, omwille van efficiëntie, klantvriendelijkheid en ook omdat het grondwettelijk verplicht is, behouden. Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat zo veel mogelijk talentvolle mensen kunnen solliciteren bij openbare diensten in Ronse, willen we bekijken of het taalexamen bij aanwerving kan vervangen worden door bijkomende taallessen (bv. Nederlands of Frans specifiek voor een bepaalde werkomgeving) en assessments. De inhoud van de assessments zijn aangepast aan de werkcontext.

Het stadsbestuur gaat het gesprek aan met het gemeenschapsonderwijs en het departement onderwijs van de Franse gemeenschap om via immersie onderwijs van de Franstalige basisschool in Broeke een echte tweetalige school te maken. Leerlingen van deze school kunnen nadien naar school blijven gaan in Ronse. De basisschool in Broeke is geen eiland, maar wordt volop betrokken bij het LOP, de onderwijsraad en het schoolopbouwwerk. Tegelijkertijd worden de andere Ronsese scholen aangemoedigd om ook meer aandacht aan het Frans te besteden. Van haar ligging als Vlaamse taalgrensstad, met veel perfect tweetalige inwoners, maakt Ronse een ijzersterk merk!